Końcówka roku to dla wielu firm okres wytężonej pracy nad zamknięciem ważnych zadań oraz podliczenia tych już rozpoczętych, albo będących jeszcze w ciągłym toku.
Niewątpliwie często kłopotliwym wyzwaniem bywa sprawa obowiązku spisu majątku, magazynu lub środków trwałych.

Jednak i ta trudność może stać się prostą formalnością za sprawą programu do inwentaryzacji.

SPORZĄDZENIE SZCZEGÓŁOWEGO SPISU SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zarówno obowiązkowa inwentaryzacja realizowana zgodnie z Ustawą, jak i ta zlecana w sytuacjach, kiedy przedsiębiorca chce ustalić stan faktyczny lub ma wątpliwości czy w jego firmie nie dochodzi do naruszeń – muszą przebiegać zgodnie z planem i bardzo rzetelnym rachowaniem.

Inwentaryzacja polega przede wszystkim na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas wykonania spisu faktycznego, a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Dlatego dla jej ułatwienia warto skorzystać z gotowego i prostego programu do inwentaryzacji.

PROSTY PROGRAM DO INWENTARYZACJI

Prosty program do inwentaryzacji to łatwa w obsłudze aplikacja, dzięki której można sprawnie przeprowadzić spis majątku, magazynu lub środków trwałych. Ograniczy on w dużym stopniu koszty inwentaryzacji oraz czas jej wykonania, a także odciąży pracowników i wyeliminuje pomyłki, których korygowanie generuje niepotrzebnie dodatkowy czas i koszty.

Taki program jest bardzo przydatny w stałym i bieżącym ustalaniu faktycznej struktury majątkowej przedsiębiorstwa oraz dzięki temu zdiagnozowanie ewentualnych problemów, których szybkie wykrycie zapobiega błędom w strukturze zarządzania zasobami materialnymi biznesu.

ZADANIA I CEL INWENTARYZACJI

Korzystanie ze sprawdzonych narzędzi spisu majątku, jakim jest prosty program do inwentaryzacji, pomaga w bieżącej kontroli i planowaniu strategii firmy, ponieważ pozwala on między innymi na: systematyczne uzgadnianie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony im majątek,dokonywanie oceny przydatności gospodarczej składników majątku objętych spisem, przeciwdziałanie stwierdzonym w czasie spisu nieprawidłowościom w gospodarce składnikami majątku takim jak na przykład nadmierna ilość lub niechodliwość.

Korzystanie z dostępnych na rynku uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dzisiaj nie tylko koniecznością w polityce planowania rozwoju każdej firmy, ale przede wszystkim oczywistym postawieniem na jej efektywność.

Więcej informacji znajdziesz na stronie prosty program do inwentaryzacji.

Author

Pin It