Do najważniejszych obowiązków każdego właściciela pojazdu mechanicznego należy coroczne ubezpieczanie swojego mienia. Polisa podpisywana jest na rok. Przeważnie płatności dokonuje się nie w biurze ubezpieczyciela, a w domu albo banku, zlecając przelew w ciągu kilku dni od podpisania umowy. Co stanie się, kiedy zapomnisz uregulować należność? Sprawdź, czy nieopłacona polisa OC jest ważna!

Podpowiadamy, czy nieopłacona polisa OC jest ważna

Zastanawiasz się, czy nieopłacona polisa OC jest ważna? Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe. To, czy samochód jest chroniony pomimo nieuregulowania składki, uzależnione jest od kilku czynników.

Obecnie niemal każdy ubezpieczyciel daje swoim klientom możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty. Jeśli zapomniałeś o przelaniu należności za kolejne miesiące ochrony, możesz spać spokojnie – brak płatności za jedną z kolejnych rat nie oznacza zawieszenia polisy i utraty ochrony.

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku zawarcia nowej polisy. Termin, w którym należy uregulować pierwszą składkę (i ewentualnie kolejne) sprecyzowany jest w  najważniejszej części dokumentu, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W treści uwzględniony jest również punkt mówiący o tym,   kiedy dokładnie zaczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela. Często polisa nabiera mocy prawnej nie w momencie złożenia podpisu, ale uregulowania składki albo jej pierwszej raty.

Konsekwencje nieopłaconej polisy

Warto mieć świadomość, że nieopłacenie polisy pociąga za sobą poważne konsekwencje. Jeśli dojdzie do utraty ciągłości ochrony, na właściciela nieubezpieczonego pojazdu zostaną nałożone wysokiej kary finansowe.

Author

Pin It